Machtigingsformulier opvragen van uitslagen

Waarom machtigen?

Het gebeurt regelmatig dat de partner/echtgenoot of één van de ouders van een patiënt de uitslag opvraagt van een onderzoek. Bijvoorbeeld omdat de patiënt zelf niet in de gelegenheid is om te bellen met de praktijk.

Wij mogen wettelijk gezien geen uitslagen (of in bredere zin: medische gegevens) doorgeven aan bijvoorbeeld partners/echtgenoten of aan ouders van kinderen van 16 jaar en ouder. Zij dienen zelf voor de uitslag te bellen.

Als de patiënt zelf schriftelijk aan ons heeft bevestigd dat een specifieke andere persoon de uitslagen mag opvragen, mogen wij wel informatie verstrekken.

Voor meer informatie over het verstrekken van medische gegevens of behandelinformatie aan anderen dan de patiënt zelf verwijzen wij u naar de website van het KNMG.

Privacy

Ten aanzien van het werken met persoonsgegevens gelden algemene en specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hoe werkt het?

Optie 1
U kunt onderstaand formulier invullen en ondertekenen met een digitale handtekening.

Na verzending ontvangt u via het ingevulde e-mailadres een ontvangstbevestiging.

Wanneer wij vragen over de ingevulde gegevens hebben, zullen wij contact met u opnemen via het op het formulier vermelde telefoonnummer.

Optie 2
U kunt het machtigingsformulier hieronder downloaden, uitprinten, invullen en voorzien van uw handtekening bij ons inleveren.

machtiging_opvragen_uitslagen

Optie 3
U kunt het machtigingsformulier ook aan de balie verkrijgen. Vraag er gerust naar bij één van onze assistentes.


Machtigingsformulier

Velden aangemerkt met * zijn verplicht.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp