Eigen risico/bijdrage

Informatie over eigen risico en eigen bijdrage

Bij een zorgverzekering is sprake van een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385,-. Dit geldt voor iedere Nederlander van 18 jaar en ouder. De hoogte van het vrijwillig eigen risico mag u in stapjes van €100,- zelf bepalen tot een maximum van € 500,-. De maximale hoogte van het eigen risico komt daarmee op € 885,-.

Wanneer betaalt u eigen risico?

Het verplicht eigen risico betaalt u voor alle zorg die uit de basisverzekering komt. Iedereen ouder dan 18 jaar moet dit bedrag betalen als hij of zij gebruik maakt van zorg die uit de basisverzekering komt. Het eigen risico betaalt u bij:

 • Medicijnen, waarbij het ook zo is dat sommige medicijnen helemaal niet meer vergoed worden; die moet u sowieso zelf betalen, of u uw eigen risico al heeft opgemaakt of niet.
 • Bloedprikken
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuis: spoedeisende hulp, opnames en operaties
 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling
Voor zorg uit een aanvullende verzekering betaalt u nooit een eigen risico.‚Äč

Uitzonderingen eigen risico

Voor sommige vergoedingen uit de basisverzekering geldt het verplicht eigen risico niet. Denk hierbij aan:

 • Kosten van de huisarts en huisartsenpost
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
 • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
 • Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetesbehandelingen)
 • Wijkverpleging
Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen ook geen eigen risico.

De uitzonderingen op het eigen risico kunnen per verzekeraar verschillen.

Eigen risico bij doorverwijzing en bij aanvullend onderzoek

Verwijzingen naar een specialist of een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de fysiotherapeut) komen ten laste van uw eigen risico. Dat geldt ook voor onderzoeken die voor u worden aangevraagd, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, urinekweken of een röntgenfoto.

De verwijzer of aanvrager is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht. Er is namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.
Ook zijn wij er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. Dat is geheel afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico betaalt u soms ook nog een eigen bijdrage. Dit is het deel van de rekening dat u altijd zelf betaalt. Ook als u het eigen risico al helemaal hebt gebruikt. Dit geldt ook voor bepaalde geneesmiddelen, de zogenaamde GVS-bijdrage. De overheid bepaalt waar u een eigen bijdrage voor moet betalen en hoe hoog die is. Soms moet u zowel het eigen risico als een eigen bijdrage betalen.

Eigen bijdrage medicijnen

U betaalt per jaar maximaal € 250,- eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen. Deze regel geldt voor medicijnen die zijn opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingensysteem (GVS). Uw zorgverzekeraar houdt bij of u het maximumbedrag al heeft bereikt. Hierdoor betalen patiënten hun eigen bijdrage niet meer aan de balie in de apotheek.

U kunt bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten waarin deze eigen bijdrage wordt vergoed. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor medicijnen? Vraag het aan uw zorgverzekeraar.

 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kan bijhouden. Zo kan je jouw medische gegevens eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Ook kan je zelf gegevens toevoegen, zoals behandelingen, labuitslagen, medicatie en inentingen.

  Er zijn diverse PGO's met verschillende functies beschikbaar. U bepaalt zelf welke PGO u wilt gebruiken.

  Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van PGO's die voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en het MedMij-label mogen gebruiken.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image 166148
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor kinderen in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Stacks Image 166269
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is LRQA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image 166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, drinkvoeding en wondverzorging.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp