Attentie

Medische hulpmiddelen bestellen

Vanaf 1 januari 2021 werken wij samen met Mijn Hulpmiddelenwinkel die speciaal voor en door apotheekhoudende huisartsen is opgericht. Op deze manier blijven hulpmiddelen in onze regio laagdrempelig beschikbaar en wordt tegelijkertijd voldaan aan de eisen die tegenwoordig door de zorgverzekeraars aan de levering van medische hulpmiddelen worden gesteld.

Het betreft de volgende medische hulpmiddelen:

 • Diabetestestmaterialen
 • Injectiematerialen
 • Incontinentiematerialen (afvoerend en absorberend)
 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
Bestelde hulpmiddelen worden bij u thuisbezorgd.

Om de bestelling van uw hulpmiddelen door Mijn Hulpmiddelenwinkel te kunnen laten verzorgen, hebben wij éénmalig vooraf uw toestemming nodig.

Stap 1: toestemming geven

Om de bestelling van uw hulpmiddelen door Mijn Hulpmiddelenwinkel te kunnen laten verzorgen, hebben wij éénmalig vooraf uw toestemming nodig.

Stap 2: hulpmiddelen bestellen

Wanneer u toestemming heeft gegeven, kunt u uw hulpmiddelen via Mijn Hulpmiddelenwinkel bestellen.

De eerste keer moet u zich eerst als nieuwe klant aanmelden. Na het plaatsen van uw bestelling nemen wij mogelijk telefonisch contact met u op, bijvoorbeeld voor een intakegesprek.

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op.

Maatregelen Coronavirus

Wij vragen u een mondkapje te dragen wanneer u plaats neemt in de wachtkamer en wanneer u een afspraak heeft met de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de assistente of een andere medewerker. Het mondkapje dient u zelf mee te nemen. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en voor hen waarvoor het dragen van een mondkapje om medische redenen te bezwaarlijk is.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen en danken u voor uw medewerking!

Coronaklachten?

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Waar je je kan laten testen, hoe je een afspraak maakt en hoe dat in zijn werk gaat, staat hier.

Voor vragen over het Coronavirus kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

Voor extra informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.rivm.nl
www.thuisarts.nl
www.ggdfryslan.nl

Gesloten

De praktijk en de apotheek zijn op dit moment gesloten.

Voor spoedeisende huisartsenzorg kunt u contact opnemen met de huisartsenpost van Dokterswacht Friesland, telefoon 0900 112 7 112.

Kijk voor meer informatie op www.dokterswacht.nl

Coronaklachten?

Iedereen met klachten die passen bij het nieuwe coronavirus kan zich laten testen. Waar je je kan laten testen, hoe je een afspraak maakt en hoe dat in zijn werk gaat, staat hier.

Voor vragen over het Coronavirus kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

Voor extra informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.rivm.nl
www.thuisarts.nl
www.ggdfryslan.nl

Medische hulpmiddelen bestellen

Vanaf 1 januari 2021 werken wij samen met Mijn Hulpmiddelenwinkel die speciaal voor en door apotheekhoudende huisartsen is opgericht. Op deze manier blijven hulpmiddelen in onze regio laagdrempelig beschikbaar en wordt tegelijkertijd voldaan aan de eisen die tegenwoordig door de zorgverzekeraars aan de levering van medische hulpmiddelen worden gesteld.

Het betreft de volgende medische hulpmiddelen:

 • Diabetestestmaterialen
 • Injectiematerialen
 • Incontinentiematerialen (afvoerend en absorberend)
 • Drinkvoeding
 • Verbandmiddelen
Bestelde hulpmiddelen worden bij u thuisbezorgd.

Om de bestelling van uw hulpmiddelen door Mijn Hulpmiddelenwinkel te kunnen laten verzorgen, hebben wij éénmalig vooraf uw toestemming nodig.

Stap 1: toestemming geven

Om de bestelling van uw hulpmiddelen door Mijn Hulpmiddelenwinkel te kunnen laten verzorgen, hebben wij éénmalig vooraf uw toestemming nodig.

Stap 2: hulpmiddelen bestellen

Wanneer u toestemming heeft gegeven, kunt u uw hulpmiddelen via Mijn Hulpmiddelenwinkel bestellen.

De eerste keer moet u zich eerst als nieuwe klant aanmelden. Na het plaatsen van uw bestelling nemen wij mogelijk telefonisch contact met u op, bijvoorbeeld voor een intakegesprek.

Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden

Op werkdagen met uitzondering van feestdagen en vakanties:
• Van 08:00 tot 13:00 uur
• van 13:30 tot 17:00 uur

Van 13:00 tot 13:30 uur zijn wij uiteraard bereikbaar voor spoedgevallen.

Voorlopig kunt u de praktijk en de apotheek alleen bezoeken na telefonische afspraak. Deze maatregel is voor uw en onze veiligheid genomen om verspreiding van het Coronavirus onder kwetsbare groepen te voorkomen.

Pauze en overleg

Tussen 10:15 en 10:45 uur vindt er overleg plaats tussen de assistentes en de huisarts(en). In deze periode valt tevens de koffiepauze.

Van 13:00 tot 13:30 uur is er lunchpauze.

Gedurende de pauzes zijn wij uiteraard bereikbaar voor spoedgevallen.

Vakantie en feestdagen

Tweede Paasdag
18 april

Koningsdag
27 april

Meivakantie
2 tot en met 6 mei

Hemelvaartsdag
26 mei

Tweede Pinksterdag
6 juni

Zomervakantie
8 tot en met 26 augustus

Uitslagen opvragen

Voor uitslagen van aanvullend onderzoek, zoals bloedprikken of foto’s, kunt u ons - volgens afspraak met de huisarts - bellen tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Tussen het doen van het onderzoek en de uitslag zitten ongeveer drie werkdagen.

U krijgt een van onze doktersassistentes aan de telefoon die u de uitslag van een onderzoek meedeelt. Dit kan zodra uw huisarts de uitslagen heeft geautoriseerd.

Bestellen medicijnen

Indien u uw medicijnen vóór 12:00 uur bestelt (via de website, telefonisch of door het lege doosje af te geven) kunt u deze in de regel na twee werkdagen tussen 16:00 en 16:30 uur afhalen.

U kunt uw medicijnen uiteraard ook later dan hierboven is aangegeven ophalen:

Op werkdagen:


 • tussen 11:00 en 12:00 uur
 • tussen 16:00 en 16:30 uur

Mededelingen

 • Coronavirus - Maatregelen spreekuur

  Om kwetsbare groepen - waartoe u misschien ook zelf behoort - te beschermen, proberen wij de contacten in de praktijk zo veel mogelijk te beperken. Indien mogelijk handelen wij uw consult telefonisch af. Mochten wij besluiten dat u naar de praktijk toe moet komen, dan laten wij u dat weten. De assistente of de huisarts informeert u dan over de werkwijze. Kom dus NIET zonder afspraak naar de praktijk.

Medische gegevens delen

Ziekte, een blessure of een ongeluk komen vaak onverwacht. Misschien komt u daardoor bij een andere arts, de huisartsenpost of een andere apotheek. Dan kan het belangrijk zijn dat de arts of apotheker over actuele informatie over uw gezondheid kan beschikken, zodat hij of zij u zo snel en zo goed mogelijk kan helpen.

Meer informatie

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image 166148
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor kinderen in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Stacks Image 166242
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is Lloyd's Register multi-site gecertificeerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image 166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, drinkvoeding en wondverzorging.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp