Spreekuren

Spoed

Op werkdagen vanaf 08.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's middags kunt u ons in geval van spoed bereiken via ons algemene nummer (0512) 30 12 02 (keuze 1 spoed) of via de speciale spoedlijn (0512) 30 09 06

Afspraak maken

De huisartsen werken uitsluitend op afspraak.

Tussen 08:00 en 10:00 uur ’s ochtends kunt u een afspraak voor het spreekuur maken.

De spreekuren vinden zowel ’s ochtends als ’s middags plaats.

De ingeplande tijd voor een consult is 10 minuten. Wanneer u meer tijd nodig denkt te hebben, doet u er verstandig aan om dat door te geven aan de assistente. Doe dit ook bij het maken van een afspraak voor een kleine chirurgische ingreep. Dit voorkomt lange wachttijden voor andere patiënten en werkt efficiënter voor de huisarts.

Terugbelspreekuur

Bij het terugbelspreekuur neemt de huisarts telefonisch contact met u op.

Het terugbelspreekuur is o.a. bedoeld voor kort telefonisch overleg, het geven van adviezen en het bespreken van uitslagen.

U kunt tussen 08:00 en 10:00 uur bellen met de assistente en via haar een afspraak voor dit spreekuur maken. U wordt dan door de huisarts doorgaans tussen 13:30 en 14:00 uur teruggebeld.

Afspraak afzeggen

Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan.

Huisbezoek

Wanneer hiervoor een medische indicatie bestaat, is het mogelijk dat uw huisarts bij u op huisbezoek komt.

U kunt via de assistente tussen 08:00 en 09:00 uur een huisbezoek aanvragen. De huisarts komt dan in de loop van de dag langs. De assistente kan u onder voorbehoud een indicatie geven van het tijdstip waarop de huisarts u zal bezoeken. Wanneer er spoedgevallen of andere dringende zaken tussendoor komen, zal de huisarts op een later tijdstip - maar wel op dezelfde dag - bij u langskomen.

In het algemeen geldt dat het beter is om, indien mogelijk, naar de praktijk te komen. Daar zijn betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden voorhanden.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image p79801_n166092
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is DEKRA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image p79801_n166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW).

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp