Team

29 april 2019

In memoriam - Corrie van de Lageweg-van der Meer

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het volkomen onverwachte overlijden van onze lieve collega Corrie en haar dochtertje Anna Femke

Wij hebben Corrie leren kennen als een zeer professionele en betrokken collega met een groot hart voor haar pati
ënten

Wij zullen Corrie enorm missen

Wij wensen Kees, Thymen en Dytmer en verdere familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies

Corrie was bij ons werkzaam als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). In de wachtkamer is een condoleance-boek aanwezig. U bent van harte uitgenodigd om daarin een bericht achter te laten.


Huisartsen

Mw. drs. A.M. Bos-van der Meulen
Apotheekhoudend en verloskundig actieve huisarts
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag

Dhr. drs. R. Ploegh
Huisarts
Aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag

Praktijkondersteuner - POH GGZ

Marleen van der Wilk
Doelgroep: volwassenen
Aanwezig: op afspraak

Marloes Faber
Doelgroep: jeugd
Aanwezig: op afspraak


Praktijkverpleegkundige

Linda Slegt
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Onze praktijkverpleegkundige heeft een HBO-verpleegkundige achtergrond en richt zich op de zorgverlening aan chronisch zieken. Het gaat daarbij vooral om patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en cardiovasculaire risico’s en om ouderenzorg.

Daarnaast zet de praktijkverpleegkundige zich in voor de preventie van allerlei chronische aandoeningen. Dit laatste komt bijvoorbeeld tot uiting in het begeleiden van mensen bij stoppen met roken en het voorkomen of doen verminderen van overgewicht.

In de uitvoering van de genoemde taken werkt ze onder verantwoordelijkheid van de huisarts, maar heeft ze een grote mate van zelfstandigheid. Zij heeft haar eigen spreekuren waarin ze de patiënten begeleidt en zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg.

Diëtist

Klaas de Jong
Aanwezig: op afspraak

De diëtist is leefstijlcoach en begeleidt u bij veranderingen in uw eet- en leefstijl ter bevordering van uw gezondheid.

Meer over dieetbegeleiding

Podotherapeut

Ferdinand Rittersma
Aanwezig: op afspraak via telefoonnummer (0512) 74 80 04

De podotherapeut is specialist in voetengezondheidszorg.

Meer over podotherapie


Praktijk- en/of apothekersassistentes

Ettje Bergsma-Homans
Nynke Meijer-Beerda
Corine van Reij
Fenna Bijlsma
Mirjam Veldema
Agnes Wijmenga
Wieke Meinema

De praktijkassistente is opgeleid, bevoegd en bekwaam om zelfstandig handelingen te verrichten en advies te geven. Dit gebeurt in overleg met en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Zij geeft adviezen met betrekking tot veel voorkomende klachten en aandoeningen. Verder maakt zij onder andere afspraken, behandelt vragen met betrekking tot recepten en machtigingen.

Bij het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek kan zij u vragen naar de reden, hoeveel tijd u nodig denkt te hebben en hoe dringend het is. Dit om een juiste inschatting te kunnen maken en voldoende tijd voor u te kunnen reserveren. Uiteraard heeft de assistente een geheimhoudingsplicht.

Verder kunt u bij de assistente - op afspraak - terecht voor onder andere:
Urineonderzoek;
verwijderen van hechtingen;
wrattenbehandeling;
controle Hb, glucose;
ECG (hartfilmpje);
injecties (o.a. vitamine B12);
voorlichting t.a.v. medicatie;
CRP-sneltest.


Ondersteuning

Harm Bos

Praktijkmanagement en administratie

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image p80294_n166092
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is DEKRA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image p80294_n166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW).

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp