Team

Huisartsen

Mw. drs. A.M. Bos-van der Meulen
Apotheekhoudend en verloskundig actieve huisarts
Spreekkuur op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

BIG-registratie: 79049112401


Dhr. drs. R. Ploegh
Huisarts
Spreekuur op: maandag, woensdag en vrijdag

BIG-registratie: 09914124801

Praktijkondersteuner - POH GGZ

Athalia Ploegh
Doelgroep: volwassenen
Spreekuur op afspraak

Sjoukje de Jong
Doelgroep: jeugd
Spreekuur op afspraak


Praktijkverpleegkundige

Linda Slegt
Spreekuur op: dinsdag en donderdag
BIG-registratie: 19049142830

Noah Hummel
Spreekuur op: maandag, woensdag en vrijdag
BIG-registratie: 29924549730

Noah volgt momenteel naast haar werkzaamheden de opleiding tot Verpleegkundig Specialist.

Onze praktijkverpleegkundige heeft een HBO-verpleegkundige achtergrond en richt zich op de zorgverlening aan chronisch zieken. Het gaat daarbij vooral om patiënten met diabetes mellitus type II, astma/COPD en cardiovasculaire risico’s en om ouderenzorg.

Daarnaast zet de praktijkverpleegkundige zich in voor de preventie van allerlei chronische aandoeningen. Dit laatste komt bijvoorbeeld tot uiting in het begeleiden van mensen bij het voorkomen of doen verminderen van overgewicht.

In de uitvoering van de genoemde taken werkt ze onder verantwoordelijkheid van de huisarts, maar heeft ze een grote mate van zelfstandigheid. Zij heeft haar eigen spreekuren waarin ze de patiënten begeleidt en zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg.

Spreekuur-ondersteuner (SOH)

Nynke Meijer
Spreekuur op: maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend

Nynke volgt momenteel naast haar werkzaamheden de opleiding tot Praktijkondersteuner Huisarts (POH-S).

De Spreekuur-ondersteuner Huisarts (SOH) is een SOH-gediplomeerde assistente die zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten kan behandelen of - indien nodig - kan doorverwijzen. Hierdoor heeft de huisarts meer tijd voor patiënten met een complexere problematiek.


Praktijk- en/of apothekersassistentes

Corine van Reij
Agnes Wijmenga
Wieke Meinema
Marleen de Jong
Christien Koning
Imke Jongsma

De praktijkassistente is opgeleid, bevoegd en bekwaam om zelfstandig handelingen te verrichten en advies te geven. Dit gebeurt in overleg met en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Bij de praktijkassistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Zij geeft adviezen met betrekking tot veel voorkomende klachten en aandoeningen. Verder maakt zij onder andere afspraken, behandelt vragen met betrekking tot recepten en machtigingen.

Bij het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek kan zij u vragen naar de reden, hoeveel tijd u nodig denkt te hebben en hoe dringend het is. Dit om een juiste inschatting te kunnen maken en voldoende tijd voor u te kunnen reserveren. Uiteraard heeft de assistente een geheimhoudingsplicht.

Verder kunt u bij de assistente - op afspraak - terecht voor onder andere:
Urineonderzoek;
verwijderen van hechtingen;
wrattenbehandeling;
controle Hb, glucose;
ECG (hartfilmpje);
injecties (o.a. vitamine B12);
voorlichting t.a.v. medicatie;
CRP-sneltest.


Ondersteuning

Iris Botter
Harm Bos

 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

  Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kan bijhouden. Zo kan je jouw medische gegevens eenvoudig verzamelen, beheren en delen. Ook kan je zelf gegevens toevoegen, zoals behandelingen, labuitslagen, medicatie en inentingen.

  Er zijn diverse PGO's met verschillende functies beschikbaar. U bepaalt zelf welke PGO u wilt gebruiken.

  Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van PGO's die voldoen aan de strenge MedMij-voorwaarden en het MedMij-label mogen gebruiken.

 • Privacy

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
  wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onderstaand privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Praktijkfolder

  In de praktijkfolder vindt u belangrijke informatie over de praktijk en de apotheek.

  U kunt de folder hier bekijken. U kunt ook de assistente om een gedrukte praktijkfolder vragen.

  praktijkfolder.pdf

 • Online regelen
logo thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Stacks Image 166148
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor kinderen in Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Stacks Image 166269
Deze apotheekhoudende huisartsenpraktijk is LRQA multi-site gecertificeerd en voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor aantoonbaar goede huisartsen- en farmaceutische zorg.
Stacks Image 166116
Wij zijn een SEMH erkende leverancier van hulpmiddelenzorg op het gebied van diabetes, incontinentie, drinkvoeding en wondverzorging.

Waar vindt u ons?

Routebeschrijving naar Huisartsenpraktijk De Valom
Huisartsenpraktijk De Valom
Valom 19, 9247 AV Ureterp
Telefoon (0512) 30 12 02
Valom 19, 9247 AV Ureterp