Ondergetekende,

Volgens format dd-mm-jjjj (bijvoorbeeld 12-03-1964)verleent hierbij toestemming tot het verstrekken van medische gegevens (uitslagen) aan:

Bijv. partner/echtgeno(o)t(e), ouder, verzorger, zoon/dochter, etc.


Verklaring en toestemming*

Wij vragen u te bevestigen dat u:

  • de gegevens naar waarheid heeft ingevuld;
  • kennis heeft genomen van de inhoud van het privacyreglement (zie bovenaan deze pagina onder “Privacy”);
  • toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Formulier verzenden

Controlevraag

Om te bewijzen dat u een menselijke bezoeker bent, en geen spambot: geef antwoord op de volgende vraag.

Hoeveel is 7 + 5?


Probleem bij verzenden?

Wordt het formulier niet verzonden? Controleer dan goed of u alle verplichte velden heeft ingevuld en kies nogmaals “verzenden”.

Alert!